MAR ENDINS acturà aquest any a la Trobada Barcelona Cara al Mar el dia 27 de juny.