Amb la vista a l’horitzó: Canta Mar Endins

Amb la vista a l’horitzó: 

(Trovada Barcelona Cara al Mar)